Όροι χρήσης – Ασφάλεια δεδομένων – GDPR

Είσαι επαγγελματίας; Επικοινώνησε μαζί μας!

Σας καλωσορίζουμε στο νέο site της εταιρείας μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι για εμάς πολύ σοβαρό ζήτημα και αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με τη Rigas και της επικοινωνίας μας μαζί σας, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων - εφόσον το επιθυμείτε - σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος - αιτήματος προσφορών και είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποχρεωτικά και υφίστανται επεξεργασία είναι: 'Ονομα, Επίθετο, Χώρα, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχυδρομικός Κωδικός, Τηλέφωνο και Εmail. Αντίστοιχα τα προαιρετικά προσωπικά δεδομένα είναι: Όνομα Εταιρείας, Διαμέρισμα - Κτίριο και Περιφέρεια. Πρόσβαση στα παραπάνω δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτήμενο προσωπικό της Εταιρείας μας.

Τα πρότυπα επεξεργασίας των δεδομένων σας συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), τον Νόμο 4624/2019, τις καλύτερες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ αλλά και οδηγίες bulk μηνυμάτων μεγάλων εταιρειών (Google, Microsoft). Η εταιρεία μας δύναται να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει μέσω: e-mail, τηλεφώνου, SMS/Υπηρεσίες ηλεκτρονικών άμεσων μηνυμάτων(Viber, What΄s app κ.ά.) ή Ταχυδρομείου.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς, τους οποίους εσείς επιλέγετε με την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος - αίτημα προσφοράς και για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στο email: [email protected] να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία.